Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Hem

Månadens Kampanj Varor!

Varor som skall städas undan

Utvalda varor som skall städas bort från hyllorna i lagret, se våran prislista eller beställningslista i Portalen

 
 

Almacabio AM18364 Allrent/Fönsterputs

Allrent för hårda ytor är den perfekta produkten för polering och rengöring av glas, speglar och en mängd olika ytor t.ex. badrums- och köksytor (bad, kakel, emalj, glas, akryl och krom). Produkten är baserad på ytaktiva ämnen från vegetabiliska råvaror som är snabbt och fullständigt biologiskt nedbrytbara.