Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Framtidens Gastronomi på en Mässa nära Dig

Nyheter

 

 

Framtidens Gastronomi på en Mässa nära Dig

James

På grund av sjukdom så har vi varit tvungna att ställa in våran resa till Lindköping, hoppas vi ses vid nästa tillfälle!


Den 10:e Februari kl 10-16 finns vi på plats i Lindköping Konsert & Kongress för detta årets Vego Mässa!

Mässan riktar sig till alla oavsett om du redan är övertygad vegetarian/vegan eller bara är intresserad av att bredda din middagsrepertoar. På mässan får du tillfälle att prova på det snabbt växande utbudet av växtbaserade livsmedel och en lång rad andra produkter som framställs utan användning av djur.

Detta år finns det flera utställare av veganmat och kosttillskott, föreläsningar om vår relation till djur, forskare från Sverige och Holland presenterar sätt att minska djurförsök, och naturligtvis årliga veganrecept tävlingen.