Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Sommaren är här!

Nyheter

 

 

Sommaren är här!

James

Shorts, fågelsång, gräs mellan tårna, grill doft från grannen, skrattande barn och glass.

Massor av Ekologisk isglass, Bio Ice!

Bio Ice Bild.jpg

10-pack av olika frukter i supergod blandning. Ingen
frystransport eller –förvaring. Ni är väl förberedda
inför sommar rushen? Bio Ice finns att köpa genom
WeMake (f.d Hälsokostcentralen) och oss förstås