Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nyheter

 

 

Nya Tider!

Margareta Lee

Vi har goda nyheter! EcoWorld of Scandinavia skall omorganiseras, växa och delvis flytta till mer ändamålsenliga lokaler.

För att underlätta flytten kommer verksamheten bara att hållas öppen tidvis Måndag 25/2 till Fredag 9/3. Inga nya beställningar kommer att kunna behandlas under denna period.

flaskor.jpg

Som tack för förståelsen och tack för att ni hjälper oss att minska flyttarbetet så lämnar vi 15% flyttrabatt på alla beställningar som kommer in innan torsdag den 19/2.

Glad Alla Hjärtans Dag!

 

För mer information besök vår hemsida, kontakta oss direkt på Info@EcoworldScandinavia.com, eller ring oss på +46(0)553-30103 eller +46(0)76-234 84 31

Med vänliga hälsningar,
Margareta Lee
Ecoworld of Scandinavia