Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Om Oss

700x348 (Hi-Def JPEG).jpg

Om Oss

Ecoworld of Scandinavia är ett litet företag som vill mycket. Vi importerar produkter, både livsmedel och städ/tvätt/hygien produkter som vi själva vill ha och som vi kan stå för med gott samvete.

Vi främjar samarbetet med små producenter där känslan och ansvaret för det egna, det nära och det rätta får styra. Men vi arbetar även med stora företag som sedan starten på 70-talet har haft en uttalad vision att leverera produkter som gör en skillnad både för miljö och hälsa. Finestra Sul Cielos totala avsaknad av raffinerat socker och syntetiska sötningsmedel är ett exempel. Almacabios stentuffa miljöcertifiering av hushålls”kemikalier” är en annan, där 0-tolerans mot skadliga tungmetaller, misstänkt cancerframkallande ämnen och GMO följt företaget sedan start.

Med ekologi och ekologisk närproduktion som gemensam nämnare hittar du mjöl, pasta, olivolja, kryddor, makrobiotiska produkter, kex, godis, dryck, flingor, bönor, socker, marmelad, och snacks. Vi erbjuder även växtbaserade, miljöcertifierade städprodukter och hygienprodukter.

 

Eko Lövet

Vi är certifierade för grossistförsäljning, hantering av eko-produkter och marknadsföring gällande EU:s förordningar om ekologisk produktion. Kontakta oss om ni har mer frågor angående våra bestämmelser eller processer.